ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง   รายงานกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๙ จุด   7 ก.พ. 2562 121
ราคากลาง   รายงานกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ ๑๗    7 ก.พ. 2562 97
ราคากลาง   รายงานกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาไฮ หมู่ที่ ๑๖    7 ก.พ. 2562 94
ราคากลาง   รายงานกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน คสล. บ้านตลาดทราย หมู่ที่ ๑๕ บริเวณบ้านนายฉกรรณ์ เกื้อหนุน   7 ก.พ. 2562 52
ราคากลาง   รายงานกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านตลาดทราย หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุรี ก่อพันธ์   7 ก.พ. 2562 57
ราคากลาง   รายงานกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหินลาด หมู่ที่ ๑๔    7 ก.พ. 2562 56
ราคากลาง   รายงานกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๐    7 ก.พ. 2562 55
ราคากลาง   รายงานกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓    7 ก.พ. 2562 60
ราคากลาง   รายงานกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านนกเอี้ยงใหม่ หมู่ที่ ๑๑    7 ก.พ. 2562 62
ราคากลาง   รายงานกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดแดง หมู่ที่ ๘ จากนานายสวา โมราเจริญ    7 ก.พ. 2562 50
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559