ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ (ป้องกันเด็กจมน้ำ) ประจำปี 2562   4 เม.ย. 2562 45
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.บ้านหัน   8 มี.ค. 2562 78
หลักประกันสุขภาพ   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   8 ต.ค. 2561 130
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ประจำปี 2561   23 ส.ค. 2561 130
หลักประกันสุขภาพ   โครงการให้บริการนำส่งผู้ป่วยตามระบบแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนประจำปี 2561   8 ส.ค. 2561 111
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในพื้นที่ตำบลบ้านหัน ประจำปี 2561   8 ส.ค. 2561 88
หลักประกันสุขภาพ   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา วัด ชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในพื้นที่    5 ต.ค. 2560 207
หลักประกันสุขภาพ   โครงการมหกรรมรวมพลคน 3 วัยไร้พุง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560   28 ก.ย. 2560 208
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ประจำปี 2560   19 ก.ย. 2560 250
หลักประกันสุขภาพ   ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา วัด ชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชน   4 พ.ย. 2559 262
  (1)     2   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559