ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.บ้านหัน   8 มี.ค. 2562 12
หลักประกันสุขภาพ   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   8 ต.ค. 2561 101
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ประจำปี 2561   23 ส.ค. 2561 80
หลักประกันสุขภาพ   โครงการให้บริการนำส่งผู้ป่วยตามระบบแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนประจำปี 2561   8 ส.ค. 2561 78
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในพื้นที่ตำบลบ้านหัน ประจำปี 2561   8 ส.ค. 2561 58
หลักประกันสุขภาพ   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา วัด ชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในพื้นที่    5 ต.ค. 2560 197
หลักประกันสุขภาพ   โครงการมหกรรมรวมพลคน 3 วัยไร้พุง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560   28 ก.ย. 2560 171
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ประจำปี 2560   19 ก.ย. 2560 209
หลักประกันสุขภาพ   ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา วัด ชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชน   4 พ.ย. 2559 236
หลักประกันสุขภาพ   กองทุนหลักประกันสุขภาพ - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -   4 ส.ค. 2559 201
  (1)  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559