ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านหัน พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

เมื่อวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ เทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 14.37 น. โดย คุณ รุ่งทิวา บำรุงญาติ

ผู้เข้าชม 131 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559