ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 


นายเวทย์ เกี่ยวบ้านหัน
ประธานสภา
 


นายพนม ชึ้นนกขุ้ม
รองประธานสภา


นางสาวประครอง ฦาชา
เลขานุการสภา
 
 


นายวุฒิไกร แซ่โหล่ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายบุญจันทร์ พิราช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางสมหมาย หมู่อำพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายสำเนียง วงษ์สำราญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายธนัช กระจ่างบ้าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายสมพงษ์ ขจัดพาล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายสิทธิเวช จันดาเขียว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายสุพร สมจิต
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายเดียม ดาผุย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายเสวย แก้วกระจ่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายกิติพงษ์ เกื้อหนุน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายสมบัติ คงเมือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559